loading
You are access to Sensiball VR Official Web Site

SENSİBALL VR ARGE A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

blog images

ESKİŞEHİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 46331
Ticaret Unvanı: SENSİBALL VR ARGE ANONİM ŞİRKETİ 
Ticari Adresi: YEŞİLTEPE MH. İSMET İNÖNÜ 2 CD. NO:2/57 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22.10.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 21.11.2022 tarihinde, saat: 13.30’da, şirket merkezi YEŞİLTEPE MH. İSMET İNÖNÜ 2 CD. NO:2/57 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

HÜLYA KOÇ CERRAH
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

GÜNDEM:

  1. Açılış ve divan başkanlığının oluşturulması.
  2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi.
  3. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan “Yönetim Kuruluna Ödenecek Ücretler” ile ilgili kararın TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde sorun yaratacak olması nedeni ile “Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi haklarının belirlenmesi” başlığının yeniden müzakere edilmesi.
  4. Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Destek ve Hibe Programları, TUBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak desteklerde görev alacak Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme ile ilgili esasların görüşülmesi,
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış 

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

 

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak SENSİBALL VR ARGE ANONİM ŞİRKETİ’nin 21.11.2022 tarihinde şirket merkezi YEŞİLTEPE MH. İSMET İNÖNÜ 2 CD. NO:2/57 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR adresinde saat:12:00’da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..........................................................’yı vekil tayin ettim.

 

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

 

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.