loading
Sensiball VR Resmi sitesine erişim sağlıyorsunuz

SENSİBALL VR ARGE A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

blog images

ESKİŞEHİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 46331

Ticaret Unvanı: SENSİBALL VR ARGE ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: YEŞİLTEPE MH. İSMET İNÖNÜ 2 CD. NO:2/57 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 14.08.2022 tarihinde, saat:12.00’da yapılacak olan olağan genel kurul toplantısı, toplantı bildiriminde TTK 414. md. belirtilen şartların yerine getirilmemesi nedeni ile ertelenmiştir. Yönetim Kurulunun 12.08.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 19.09.2022 tarihinde, saat: 13.30’da, şirket merkezi YEŞİLTEPE MH. İSMET İNÖNÜ 2 CD. NO:2/57 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

    UĞUR KAFADAR

Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM      :

 

  • Açılış ve divan başkanlığının oluşturulması.
  • Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi.
  • Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun ve 2021 yılı finansal tabloların görüşülmesi ve okunan raporların müzakere edilmesi.
  • Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları.
  • Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
  • Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
  • Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Destek ve Hibe Programları, TUBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak desteklerde görev alacak Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme ile ilgili esasların görüşülmesi,
  • Hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesinin müzakere edilmesi ve onaylanması
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış